Support us

St Saviour’s Congregation
Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā
Account no: LV17HABA000140J030656
Swedbank | Swift Code: HABALV22
Reg. no: 90001051893

supportSoup Kitchen
Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā
Account no: IBAN LV83HABA0551001807670
Swedbank | Swift Code: HABALV22
Reg.no: 90001051893 | Note: for Soup Kitchen

 

 

%d bloggers like this: